Web Yazılım

Web Yazılım Nedir? Tüm süreçlerinizi Özel Web Yazılım ile yönetebilirsiniz.

Web Yazılım

Özel Web yazılım, internet teknolojisinin geliştiği ve kullanımının giderek yaygınlaştığı günümüzde insanların online olarak, kağıt kalemi bir kenara bırakarak ya da bir bilgisayarda kurulu olan yazılıma veya bir ağ içerisinde kapalı kalmadan iş süreçlerini yönetebilmeleri için geliştirdiğimiz çalışmalar bütünüdür. Web yazılım, bir terminoloji ve plan doğrultusunda yazılım üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz işlemlerin tümünü yer mekana bağımlı olmadan internetin olduğu her yerden işinizi yönetmenizi sağlar. Mobil teknolojilerinde geliştiği günümüzde telefonlara uyarlanabilen, bilgisayarlarınızda yapabildiğiniz tüm işlemleri mobil cihanız ile de intenetin olduğu, dünyanın heryerinden gerçekleştirebilirsiniz. Web yazılım, online herkese açık hale getirebildiği gibi sadece intranet yani statik ip ağına bağlı bilgisayarlara da açılabilmektedir. Online olarak çalışsan web yazılım projeleri lokal bilgisayarda çalışan yazılımlara saldırı kapasitesinin fazla olabileceği gereğince biraz daha güvensiz olabileceği düşünülsede gerekli önlemler alınarak masaüstü programları kadar güvenlik konusunda başarılı ve güvenilir hale getirilmektedir. HD Bilişim olarak, şirketinize özel web yazılım ya da özel yazılım projeleri geliştiriyor, aklınızdaki, hayalinizdeki fikirleri profesyonel yazılım ekibimizce yazdığımız kodlarla gerçek hayata aktarıyoruz.

web yazılım

Paket programların yetersiz kaldığı şirket profiline uymadığı, gerekli modüllerin tam olarak sağlanmamış olması, gerek organizasyon yapısı gerek şirketlerin yönetim şeklinin farklı olması gibi durumlarda firmalar kendi yönetim şekillerine göre özel yazılımlar yaptırmak zorunda kalırlar. Böylece firmalar potansiye süreçlerini daha hızlı yapılandırmış ve sürdürmüş olacaktır. Bilişim dünyasında teknolojiye ayak uydurmayan firmalar rakiplerine göre herzaman gerilerde kalmıştır. Bu hususta teknolojiyi takip eden firmalar şirket yönetimlerini dahi yazılım araçları ile yapmakta hatta satış pazarlama kanalları, organizasyon değişim ve takibi, insan kaynakları, depo - stok, üretim ve son kullanıcının ödeme şekline kadar online takip ve işlem basamaklarını web yazılımlar üzerinden yapabilmektedirler. Bu bağlamda bakıldığında doğru yapılmış bir web yazılım üretim ve işletme performansını tüm birimlerine uyguladığında elde edilen kazanç performansı oldukça fazla olacaktır.

Web yazılım nedir? Web yazılım, yeni teknolojiye göre tanımlanacak olursa HTML5 olarak hazırlanmış web sitesinin işlem basamaklarını kod üzerinden değil de bir arayüz kontrolü üzerinden yapabilen sistemler bütünüdür. Web yazılım hizmetleri, firmadan firmaya değişen yönetim şeklini kalıplaşmış programlara sığdırarak yönetmek şirket kalite yönetim sistemlerindeki hedef stratejisini ve beklentisini karşılamamaktadır. Özel Yazılım böyle bir kalıp içerisinde yönetilen şirketlerin hedef bekletileri malesef planlandığı gibi gitmemesi şirketlerin kar oranlarını değiştirmektedir. Firmalar arasındaki rekabetin daha da arttığı günümüzde, şirketler rekabet ettiği firmalara göre farkındalık yaratmak zorundadır.

web yazılım

Web yazılım çalışmalarını genellikle büyüme eğilimindeki firmalar mzel yazılımlara ihtiyaç duyarlar. Çünkü çalışan ve müşteri sayısı artarak devam eden şirketler bu potansiyeli kağıt kalem üzerinden ya da standart kalıplaşmış yazılımlar üzerinden takip edemezler. İşte bu noktada şirketler bizimle özel yazılımlar için bizimle irtibata geçerler. Şirketleri içinde küçük bir yazılımla başladığımız tüm çalışmalar genellikle ERP olma yolunda çalışmaya ve ek talepler gelmeye devam eder. Yani yaptığımız yazılım şirket içerisindeki tüm süreçlere kadar sürdürülebilir hale gelmektedir. Fikirleriniz bizim için çok önemlidir. Bu sebeple projelerinize başlamadan önce gizlilik sözleşmesi yaparak başlıyoruz. Özel olarak geliştirdiğimiz yazılım projelerinde müşterilerimizin tüm lisansı almaları için ikna ediyoruz. Böylece sonradan talep ettikleri ek yazılımların projelerine rahatlıkla entegrasyonunu sağlayabiliyoruz. Mantıksal olarak bakıldığında yaptıracağınız bir web yazılım şirketinizi tüm dünyaya açabilir ve tüm kontrolleri dünyanın heryerinden takip edebilir hale getirebilirsiniz. Web Yazılım sistematik olarak şirketinizin işleyişini hızlandıracak ve rakip firmalara göre daha avantajlı olacaktır. HD Bilişim olarak bir yazılımın inşaasına başlamadan önce tüm projeyi modelle yöntemiyle modüllere ayırıyoruz. Her modül için müşterimizden teyit alarak ilerde herhangi bir sıkıntının önüne geçmiş oluyoruz. Projelendirme işlemi tam olarak bittikten sonra yazılım çalışmalarına başlıyoruz. Öncelikle projenin database yapısını çıkarıyoruz. İlişkisel ve mantıksal veri tabanı yapısını kullanıyoruz. Database yapısı bittikten sonra müşterinin talep etmiş olduğuekranların arayüzlerini çıkarıyoruz. Böylece istek-talep ilişkisinin doğru şekilde ortaya çıkmasını sağlamış oluyoruz. Çağın gerisinde kalmamak ve yönetimsel olarak süreçlerinizi daha iyi sürdürebilmek için Web Yazılım yaptırmalısınız. Ölçülebilir, raporlanabilir, kullandığınız diğer yazılımlarla entegrasyon yapılabilir web yazılımlar üretiyoruz.

Web Yazılım Süreçleri

Yazılım Ar-Ge Çalışması

Hayalinizdeki proje ile geldiğinizde derinlemesine Ar-ge çalışmaları sistematik, bilimsel ve teknik araştırmalar yaparak projenizi yazılım boyutunda modüler hale getiriyoruz.

CRM Web Yazılım

Müşteri ilişkileri yönetimi yazılım olarak bilinen CRM kalite yönetim sistemlerinin getirileri de dikkate alınarak geniş kapsama kadar gidebilen ve tüm müşteri ilişkilerini kapsayan yazılım türüdür.

ERP Yazılım

Tümleşik kaynak yönetimi olarak adlandırılan ERP sistematik olarak yazılım sistemlerine uygulandığında üretim ve tüm süreç yönetimini entegre şekilde yönetmek adına yapılacak yazılım sistemleridir.

Web Yazılım Kod Yapısı

Web yazılım çalışmalarında veritabanı olarak Microsoft MSSQL, Visual Studio, Modelleme için Visio, web altyapısı olduğu için HTML5, CSS3 arayüz yapısı kullanılarak geliştirilmektedir.